Αρχεία και ενημερώσεις

Πρόσβαση στις ενημερώσεις μπορούν να έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες, όσοι δηλαδή έχουν ήδη αγοράσει το λεξικό.
Εάν είστε ένας απ' αυτούς, τότε πατήστε εδώ, για να συνδεθείτε, καταχωρώντας τα απαραίτητα στοιχεία στα αντίστοιχα πεδία.
Μετά την επιτυχή σύνδεσή σας, θα μεταφερθείτε αυτόματα πίσω στην παρούσα σελίδα.

04/03/2021 : RodopSky Dictionary Background Image (size: 14,22 MB)
Ένα μικρό δώρο από την προσωπική μου φωτογραφική βιβλιοθήκη στους λάτρεις του βουνού και του πράσινου

04/03/2021 : RodopSky Dictionary
Η αρχική έκδοση της desktop εφαρμογής για Windows (7, 8, 10)

04/03/2021 : RodopSky Dictionary Custom Keyboard (size: 242,85 KB)
Μια προσαρμοσμένη διάταξη πληκτρολογίου για τις ανάγκες του λεξικού (Windows)