Παρακαλώ πληκτρολογήστε τη λέξη αναζήτησης

*

Σημείωση: Η υλοποίηση της ιστοσελίδας έχει δοκιμαστεί χωρίς προβλήματα στα εξής προγράμματα περιήγησης: Internet Explorer (11), Firefox (86), Google Chrome (88), Opera (75) και Microsoft Edge (88). Ο πλέον σταθερός και αποκρίσιμος σε ό,τι αφορά το responsive web design και τις φορητές συσκευές είναι ο Firefox. Όταν π.χ. του λες "θέλω το φόντο σταθερό (background-attachment: fixed)", πραγματοποιεί χωρίς δεύτερη κουβέντα την επιθυμία σου και τον προτείνω ανεπιφύλακτα. Οι υπόλοιποι παριστάνουν λίγο τους "Κινέζους" :-(

Η χρήση της προσαρμοσμένης ταξινόμησης έχει μια μικρή υπολογιστική επιβάρυνση της τάξεως των 100 - 300 ms περίπου για την ανάκτηση της λίστας των λημμάτων (ισχύει μόνο για την κανονική λειτουργία αναζήτησης και για αριθμό λημμάτων μεγαλύτερο του 1000). Αν περιοριστεί το εύρος της αναζήτησης, η διαφορά είναι σχεδόν ανεπαίσθητη.