Κείμενα

1. Žýjen na rábati, na trǽbava da jedé (Παραμύθια)

2. Altónenono mómiče (Παραμύθια)

3. Čúdnono píle (Παραμύθια)

4. Šáren kámen (Ποίηση)

5. Kópelčeno, kúčenceno, kótenceno i žábinkana (Παραμύθια)

6. Stárine lǘdje (Παραμύθια)

7. Kákta Kerém (Ποίηση)

8. Valkón i kúčeno (Παραμύθια)

9. Jedinǯí mektǘp nah TARANTA – BABU (Ποίηση)

10. Varvárene čákava (Ποίηση)

11. Pótet si imǽšo tógavoto meselǿ (Ποίηση)

12. Dünjójse krájet (svóršnicata) (Παραμύθια)

13. Mečkána i lašána dúma (Παραμύθια)

14. Mókryjen so ad dóžda na pláša (Παραμύθια)

15. Pǽtyjen syn i ne pǽtyjen bubájko (Παραμύθια)

16. Kutrí kanána právi tómu si go právi (Παραμύθια)

17. Mára Pepelífka (Παραμύθια)