Varvárene čákava

(Ποίηση)

– Kaná čákame na platíjeso / pazárese / fóroso svíti (/skupnéni /zbráti)?
- Búgün še da dójdot varvárene (/dívine).

– Óti faf Senátase uvótre isélkus sedénje (níkana ne právenje)?
Kaná sedǿt Senatórjeso i na izkáravot níkakvy kanúnove?
- Óti še varvárene búgün da fprøt.
Kakvý kanúnove Senatórjeso da izkárot?
Varvárene agá dójdot še izkárot tíje.

– Óti je imparatóros isýj ráno stánal i sedí na kasabóskokne naj gulǽma bíle varhú trónane, artósan i sas korónono na glavóno?
- Óti še varvárene da fprøt búgün i imparatóros čáka da pasrǿšne tǽhnokne goleméca.
Nagadíl je bilé i annók pergaménta da mu dadé. Faf tóga mu je napísal títly mlógo i ímeta.

– Óti so dvomínasa nu kónsula i pretórese izlǽli s červényne kendísany tógy· óti so belehčé nadénali sas inélkus ametíste i pórstene sas svétly, leskáty zmarágdove· óti da zǿmot / fátet (f rakýne) búgün skópyne dekeníkove s gümǘše i altóna ápajry izrábateny (/izkýčeny)?
- Óti še varvárene da fprøt búgün i varvárene gi inakvýzne rábaty ableštǽvot (i apínot).

– Óti i kadórnise (/dostójnise) rítore (/hatípje) na dahódet kákna na sǽkutro da izkárot dúmo (/nútyka) i da si kážot tǽhnono?
- Óti še varvárene da fprøt búgün i tíje na gálet mlógo mlógo dúmenje i izkázavanje.

– Óti da so jeví isýj birdén isázi sykintýje (isazí strah) i isázi konfúzja (Licáta kakvý serjózny / papáreny / mráčeny stánaho). Óti so práznet bóržo pótevese (/sakáčjeso) i platíjese, i vrítsi so vráštot f kóštene inélkus začúdeni?
- Óti so smračí i varvárete na dójdaho.
I anní so vórnaho at sínaryne (/hudútane),
i kázaho če varváre néma jéšte.

- I kaná še stáneme (/právime) 'sæ prez varváre?
Itézi insán si svóršavaho za nǽko (rábato).

(WN)
Da móžašo badín nǽkak da káža Kaváfis'u kólko húbavi, kultúrni, nazík amá i strášni so isǽšnise varváre, alá kak.
Na znom prez kugána je žyvál toj at kutrý sínary gi so čákali da vlézot varvárene, lǽjkim nášise modérni so addávno jéšte vlǽli ad záničnyse sínary bez da gi je rǘkal i čákal badín, prezǿli so síčkoso, réžot, krajót, sýjet i narǿdot kanúnove durgá da nu "naredǿt" vritsǽh.


Κ. Καβάφης
Απόδοση: Ριτβάν Καρα – Χότζα