Mókryjen so ad dóžda na pláša

(Παραμύθια)

Nókuga je Hýtar Pétar bul faf goróno na darvá. Cǽla déne go je makríl daždón i akšámlajin so je vórnal vir vadá. Daždón i studón so fprǽly da kókaljeno mu i glǿdnaval je kugá še si vléze faf kóštono, da so fsúne pri ógnene, za da so pastópli i paizšušý. Pri agníšteno je našlól žanóno mu. Tja so je razpǿnala inýj húbbe, ta je fátila (abjóla/abzǿla) cǽlo agníšteno.

– Ih, Pétre – reklála mu je tja, – búgün zaradí daždáse, danó je ne kysmét, na nažýh da so nákažom izvón pragáse, vódo da dónesom. Viš – i bóbos na mažý da so davarí, óti na imǽšo vódo da mu prísypem. Áma ty, atkák to je akvásilo – i ne li so kázali: mókryjen so ad dóžda na pláša – grábnij vadáčete i dýbytnij čábyǯak da daneséš dve hárkamy vódo.
Hýtar Pétar je pazelenǽl ad siníre, alá je níkana ne reklól. Zøl je hárkamyne, atišlól je na vrisǽne, napólnil gi je, vórnal so je i kákna je býla žanána mu húbefce napékana pri ógnene, bez da predúmi nǽko, sýpal je i dvéne hárkamy vódo varhú týje. Tja je stánala katá makrá kukóška.

– Isǽ, žóno, i ty móžaš da ídeš na vódo, óti si i ty makrá. Ne li so kázali, če mókryjen so ad dóžda na pláša. Ájde, apínyj po nábarze, ta paslét hárkamyse da na zǿme da so vartí i vadáčes.
Žanána mu je grábnala vadáčene i hárkamyne i fyrkaštǘn je atišlá na vrisǽne za vódo.


Αρχικός τίτλος: "Мокър от дъжд не се бои"
Από το βιβλίο "ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ – 101 БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ"
Εκδοτικός οίκος: "Хермес", Пловдив 1999
ISBN: 954–459–684–4, σελ. 417
Απόδοση: Καρα - Χότζα Ριτβάν