Pǽtyjen syn i ne pǽtyjen bubájko

(Παραμύθια)

Faf annó sélo je imǽlo annók bubájka. Játse mu je búlo bálno, če je ne znal da pajé i da písava, pak je glǿdal če je imǽlo druzǽh, žíne so ználi. Imǽl si je sýna i čákal go je da narasté, ta báre tóga da izučí.
Kugána je synón narástal, bubájko mu go je sas drágo zavél i atkáral na annó dáskalyje, da so naučí da pajé i da písava, i sas gulǽmo drágo je čákal da so vórne ad dáskalyjeno. Učíl so je, kanána so je učíl synón mu faf sélckokne mečíte, sétne je atišlól na drúgo mǽsto, kadéna je imǽlo po húbavy dáskalyje, za da go naučót po gulǽmy rábaty.

Agá so je izučíl itám, kanána so ználi dáskalyjene, atišlól si je u tæh vaz bubájka mu i vaz májko mu. Tæm mi je pánnalo játse drágo, agá go so pasrǿšnali naučénok i preučénok, mýslili so i dúmili si so, če níkutri druk néma ad tǽhnokne sýna po pǽtok i po úmnok – faf inózek zemána.
Húbbe, amá pǽtyjen syn je zøl da abrášta garbáne májci mu i bubájku mu i da gi glǿda katagá so býli nǽkakvi sélevlæne. Za ne ni kólčko nǽko mi so je smæl i víkal mi je:
– Eh, výje níkana na znóte, ja znom, ja som so učíl.
Ne mi je bendísaval níta jédenjeno, níta pjénjeno, níta sedénjeno, níta ležánjeno i za síčkono mi je nahódel mahanó.

Búgün isýj, útre inýj i naj sétne mu so je bubájku mu fčíkalo i patrǿsnalo vrit inazí.
Datǿžnalo mu je i dabalnǽlo mu je za kaná so je inélkus móčil i hárčil da go naučí da pajé i da písava. Bubájku mu i májci mu je býlo inélkus drágo za učénjeno mu, pak synón mi inýj da gi na slága, ta da mi víka, če níkana na znot, če so býli sélevlæne i jálnys toj je znal síčkono. "Stójnij, sýne – reklól je toj, – isǽ še to vídem kólko ti je znánjeto!" Reklól je žanójne za planíno da amési píto. Tja je amésila pítono, izpékala je i agá je dašló vréme za planíno, prinél je na safróno.
Naredíli so so faf mutfákane i naj atpréš starána sejbíje. Durgá so ne zafátali da jedót ne pǽtyjen bubájko je reklól pǽtumune sýnu:
– Ty, sýne, na sǽkutro kázavaš, če nýje sme ne pǽti i níkana na znóme, pak ty si pæt i síčkono go znoš. Ímaš háka, inýj je, nýje sme sélcki lǘdje, ne pǽti i níkana so na séštame i za to to bubájko ti prevódi na mečíte i itélkus masráfa stóri za tébe, za da so izučíš báre ty i da si ne kákna toj. Ta agá si izučén i síčkono go znoš, pýtom to da mi kážaš: at kadé i nah kadé je zavíta pítasa, kadé ji so krájevete?

Pǽtyjen syn je glǿdal, púlil so je, uruštísaval so je da so séti at kadé je zavíta pítana, alá je mógal da ji nájde krájene, ne je mógal da pazné at kadé je býla zavíta. Naj sétne je reklól bubájku mu:
– Na znom, bubá, na móžom da ji nájdom krájese.
Azám mu je bubájko mu reklól:
– Ty, sýne, annój pítoj na móžaš da nájdeš krájene, ta kaná so hváliš, če znoš síčkono, pak nýje sas májko ti níkana na znóme? Na drúziš da so na hváliš atpréš po stára čülǽka, če znoš po mlógo at tóga. – Pak žanójne je reklól:
– Jazýk, žóno, le kólkoto so móčehme i hárčehme i imǽhme umúta ad nášokse pǽtok sýna!


Αρχικός τίτλος: "Ученият син и неученият татко"
Από το βιβλίο "ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ – 101 БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ"
Εκδοτικός οίκος: "Хермес", Пловдив 1999
ISBN: 954–459–684–4, σελ. 381 – 382
Απόδοση: Καρα - Χότζα Ριτβάν