Kutrí kanána právi tómu si go právi

(Παραμύθια)

Kákna je hódil da prósi ad kóšto faf kóšto adín slæp čülǽk, dúmil je prez pótene i víkal je:
– Kutrí kanána právi tómu si go právi!
Čúla go je žanána sélckumune čorbaǯíju, žýjen je "dral deríjene" srébarnomne fukaróm, i zakánila mu so je:
– Znom, če itazí kanáta víkaš, za mókne čülǽka go víkaš, alá ti šom kazá ja tébe, kugána dójdeš na drúzišno.
Vazsúkala so je čorbaǯíjkana i amésila je annó píto, alá durgá je ne klávala da so pečé, métnala je faf tǽstono uvótre i zehíre.

Atpláden je slǽpyjen čülǽk pak paminól prez čorbaǯíjevono kóšto. Agá go je vídela čorbaǯíjkana, rǘknala je ad pénǯeræne:
– Ej, dǽdo, jála málko itúzi!
I dála mu je pítono.
– Zǿmij je – reklála mu je, – taplá je. Stórih je, za da si plátem bórčese za izmýslenyte ti dúmy.
– Danó ti stáne kabúl – reklól je stáryjen žanójne, zøl je pítono, métnal je faf tarbínkono i tórnal si je. Izlǽl je ad sélono i fátil je faf šurókokne póte. Géčno vréme akšámlajin pa pot nókade go je srǿšnal čorbaǯíjevyjen syn jáhnat na kóne. Inagáne je slízal ad barčínono, kadéna so búly bubájkovyne mu mándry.
– Dǽdo – pasprǽl je kónene čorbaǯíjevyjen syn, – ty agá si hódil da prósiš, néma kak da némaš hlǽba faf tarbóto. Daj mi da kósnom, óti mi so zavíva svæt ódglade. Adgóre faf barčínono nášine jedót prósenika (hlǽba ad próso), pak ja na móžom da go jam.
– Da ti dam, sýne – reklól je stáryjen i izvádil je pítono at tarbóno.
– Ótčikyj palavínoto. Pórne mi je dáda anná hubavá žaná.
Čorbaǯíjevyjen syn je grábnal pítono i izrǘkal so je:
– Cǽlo mi je daj, cǽlo! Ty še si naprósiš drúgo – ne li némaš drúgo rábato.
I agá je zahápal pítono, mésenono ad májčinyne mu róky, húčnal je kónetune i apǿnal si je faf pótene.

Durgá da si fpre u tæh, ne najédenyjen mámin syn je zøl da so predípleva ad bólky. Le je vlæl uvótre, prestrǽl so je na karjólane i izpóškal so je:
– Májko, umírom.
Májkana so je začúdila i zamýslila. Naj sétne ji je dašló na umáne, če móža da je zehirledísan, i papýtala go je kaná je jal.
– Níkana – advórnal je bólnyjen, – jálnys annó píto izédah. Drúgo nǽko som ne mǽtal faf ustása.
– Kutrí ti je dáda?
– Prasják nókakvof. Srǿšnah go na pot, paískah mu hlǽba i toj mi dáda pítoto.

Agá gi je čúla inézi dúmy májkana, krésnala je:
– Kaná, májčin, ja stórih! Prasjákot mi kázavašo, če kutrí kanána právi, tómu si go právi. I na, has je búlo inýj. Húbbe kázavašo toj, alá kutrí da go uslúša!
I zǿla je da si čúka glavóno sas dvéne kukúdenicy.


Αρχικός τίτλος: "Кой каквото прави – на себе си го прави"
Από το βιβλίο "ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ – 101 БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ"
Εκδοτικός οίκος: "Хермес", Пловдив 1999
ISBN: 954–459–684–4, σελ. 365 – 366
Απόδοση: Καρα - Χότζα Ριτβάν