Jedinǧí mektǘp nah TARANTA – BABU

(Ποίηση)

Znom
ad beš – altý nagóre tí so ne
na ráfovete naredény faf tvóto glávo
katagá zatvóreny šüšé
rábaty za pýtaņe...
Če i da 'tam "izučén" si pak
kólkoto i adín
profesór faf hükümétskoso...
Ta akú tó pópytom
i da tí réčem:
– "Kózomse
navartǽtana dlegá kózina
akú akápe·
Ad dvéne pópky na úmetana
katagá dve stólby svéška žóno prǽsno varví
akú só presečé·
I partakálevese
kákna pa annó míčko slónce agá gásne
na véjkyne akú izsóhnot·
Sas kókalænyne nógy kytlýkon
katagá adín 'túzešnyj kral
akú paminé prez nášoso zéme·
ty kaná še práviš?"

Víkaš mí ty móne:
– "Kákta adín jásan véčer
agá zǿme da só bélnava
kápko pa kápko mi líceso izbelǽva,
kápko pa kápko pabledǽvom..."

I víkaš mí:
– "Kak móža da pýta badín annó Afrikánko itazí?
Kytlýkot nú je ølǘmot
bollúkot nú je drágoto..."

Alá kakvó je to začúdeno TARANTA–BABU
vrit na ízvrat isazí itúzi!
Da só zbórkaš anná düņá,
ad bollúka da mrøt,
faf kytlýka da žyvót.
Prez krájjeso bólni, katagá gládny vólkove
insán abigrávot
dépyse zaklǘčeny
dépyse pólny čeníco...
Stanovése
kopríneno plátno da nastélet
póte ad zemǿso da slónceno.
Pak insános bósi
insános císti garópali...
Da 'tam izvrátena
anná düņá isázi itúzi,
rýbyse kahvǿ da pijót
dečjása prǽsno da némot.
Insánase slámo da hránet
sviņése kumpíre...


Ναζίμ Χικμέτ
Απόδοση: Καρα – Χότζα Ριτβάν