Šáren kámen

(Ποίηση)

Vídijte go!
Izdǽlah go,
izmýh go,
izbágrih go,
da je mázan i šáren,
kámatnyjes, moj, póstar kámen.

Sas tóga só razbúdom i zaspávom,
za tóga só zajávom i nasalzǽvom,
vritsǽm go padávom i razdávom
i ní kutrómu go na predávom.

Vadá go na prebíva,
zólezo go na razbíva
i ógan go na nadvíva.

Kóreņe dlǿgo je púsnal,
vaz Balkánase i Kafkása je fúknal,
bosnícky, bælorúsky, ukráncky,
polóncky, slovácky, slovéncky,
čéhcky, sýrpcky, hyrvátsky,
bulgárcky, pomácky, rúsky
listá i cvetjé je spúsnal.


Καρα – Χότζα Ριτβάν