Varvárene čákava

(Ποίηση)

– Kaná čákame na platíjeso / pazárese / fóroso svíti (/skupnéni /zbráti)?
- Búgün še da dójdot varvárene (/dívine).

– Óti faf Senátase uvótre isélkus sedéņe (ní kaná ne práveņe)?
Kaná sedǿt Senatórjeso i na izkáravot ní kakvý kanúnove?
- Óti še varvárene búgün da fprøt.
Kakvý kanúnove Senatórjeso da izkárot?
Varvárene agá dójdot še izkárot tíje.

– Óti je imparatóros isýj ráno stánal i sedí na kasabóskokne naj gulǽma bíle varhú trónane, artósan i sas korónono na glavóno?
- Óti še varvárene da fprøt búgün i imparatóros čáka da pasrǿšne tǽhnokne goleméca.
Nagadíl je bilé i annók pergaménta da mú dadé. Faf tóga mú je napísal títly mlógo i ímeta.

– Óti so dvomínasa nu kónsula i pretórese izlǽli s červényne kendísany tógy· óti so belehčé nadénali sas inélkus ametíste i pórstene sas svétly, leskáty zmarágdove· óti da zǿmot / fátet (f rakýne) búgün skópyne dekeníkove s gümǘše i altóna ápajry izrábateny (/izkýčeny)?
- Óti še varvárene da fprøt búgün i varvárene gi inakvýzne rábaty ableštǽvot (i apínot).

– Óti i kadórnise (/dostójnise) rítore (/hatípje) na dahódet kákna na sǽ kutró da izkárot dúmo (/nútyka) i da sí kážot tǽhnono?
- Óti še varvárene da fprøt búgün i tíje na gálet mlógo mlógo dúmeņe i izkázavaņe.

– Óti da só jeví isýj birdén isázi sykintýje (isazí strah) i isázi konfúzja (Licáta kakvý serjózny / papáreny / mráčeny stánaho). Óti só práznet bóržo pótevese (/sakáčjeso) i platíjese, i vrítsi só vráštot f kóštene inélkus začúdeni?
- Óti só smračí i varvárete na dójdaho.
I anní só vórnaho at sínaryne (/hudútane),
i kázaho če varváre néma jéšte.

- I kaná še stáneme (/právime) 'sæ prez varváre?
Itézi insán sí svóršavaho za nǽko (rábato).

(WN)
Da móžašo badín nǽ kak da káža Kaváfisu kólko húbavi, kultúrni, nazík amá i strášni so isǽšnise varváre, alá kak.
Na znom prez kugána je žyvál toj at kutrý sínary gi so čákali da vlézot varvárene, lǽjkim nášise modérni so addávno jéšte vlǽli ad záničnyse sínary bez da gi je rǘkal i čákal badín, prezǿli so síčkoso, réžot, krajót, šýjet i narǿdot kanúnove durgá da nú "naredǿt" vritsǽh.


Κ. Καβάφης
Απόδοση: Καρα – Χότζα Ριτβάν